Om RMS Titanics jungruresa 10-15 april 1912

10 April 11 April 12 April 13 April 14 April
Klockan 21.00 Klockan 22.00 Klockan 23.00 Klockan 00.00 Klockan 01.00
Klockan 02.00 Klockan 02.30 Klockan 04.10 18 April Epilog

Onsdagen, 10 april 1912

Strax efter klockan 12 mitt på dagen lossar Titanic sina förtöjningar från kajplats 44 i Southampton , England, och bogserbåtarna börjar dra ut henne till öppet vatten. Titanic startar sin jungfruresa med att färdas tvärs över Engelska kanalen till Cherbourg i Frankrike. Klockan 17.30 ankrar Titanic upp ute på redden och flera passagerare tas ombord. Klockan 20.30 fortsätter Titanic resan mot Queenstown, Irland.
Upp

Torsdagen, 11 april 1912

Klockan 11.30 ankrar Titanic upp utanför Queenstown och tar ombord ytterligare passagerare samt en del post. Klockan 13.30 fortsätter hon så mot slutmålet, New York. Titanic har nu 1343 passagerare och 885 besättningsmän, totalt fanns ombord 2228 människor. Men det kunde faktiskt varit några fler då Titanic inte var helt fullbokad.
Upp

Fredagen, 12 april 1912

Titanic är nu en bra bit ute på Atlanten, hon håller en hastighet på höga 21 knop (39 km/t). Titanic erhåller flera isvarningar samtidigt med gratulationshälsningarna från de omgivande fartygen. Men detta var dock inget ovanligt för årstiden utan lämnades därhän.
Upp

Lördagen, 13 april 1912

Telegrafisterna har nu mycket arbete med att skicka telegram från passagerarna.
De tar dock emot flera ytterligare isvarningar från andra fartyg.
Upp
 
 
 

Söndagen, 14 april 1912

Det fina vädret med lugn sjö och svag, sydvästlig vind håller i sig.
Under förmiddagen kommer flera nya telegram som varnar för isberg i Titanics färdriktning.
Bland annat rapporterar Baltic ett stort område med isberg 402 km framför Titanic. Kapten Edward J. Smith för denna varning vidare till rederidirektören Bruce Ismay och ber om råd. Ismay tycker det vore en bedrift att komma fram tidigare än beräknat på denna jungfruresa. Det tidigare hastighetsrekordet för jungfruresor har Titanics systerfartyg Olympic. Kapten Smith går lite motvilligt med Ismays förslag och en stund senare (vid 18-tiden) ändrar han kurs lite mera åt sydväst för att försöka komma undan det värsta området med isberg samtidigt som han ökar farten till höga 22 knop. Strax därefter kommer ytterligare tre isvarningar från California.
Upp


       Kapten
       Smith


   Rederiets direktör
      Bruce Ismay

21.00

Kapten Smith avbryter sin middag med några av förstaklasspassagerarna och beger till bryggan där han diskuterar de ovanligt lugna väderförhållandena med 2:offficeren Lightoller.
Lite senare drar sig Smith tillbaka till sin hytt med den avskedsordern att "hämta mig om det blir det minsta oroväckande". Klockan 21.30 skickar Lightoller bud till utkiken att titta extra noga efter isberg. Trots den klara och lugna natten har de två männen i utkiken, Fleet och Lee, ett problem i sina spaningar. De har nämligen ingen kikare, troligen hade man glömt lasta ombord kikaren vid avgången. Klockan 21.40 kommer ny isvarning, men telegrafisterna Philips och Bride har inte tid att lämna denna till bryggan då de sänder ett flertal passagerarmeddelanden.
Upp


      2:e Offficer
       Lightoller

22.00

Nu avlöser 1:a officeren Murdoch vakthavande officer Lightoller som ger sig iväg på en sista inspektionsrunda runt skeppet. Under tiden har California tvingats stanna för all is som finns 16-30 km norr om Titanic och skickar ut varningar till alla skepp i närheten. När California klockan 22.55 skickar isvarningen till Titanic får hon svaret, - Håll dig utanför. Du stör min signal. Jag har kontakt med annat fartyg. Så telegrafisten på California stänger av sin utrustning och går och lägger sig
Upp


      1:e Offficer
       Murdoch

Marconitelegrafisterna Phillips och Bride, Titanics utkiksmän Fleet och Lee samt utkikskorgen på Titanic

23.00

Titanics utkiksmän Fleet och Lee upptäcker klockan 23.30 ett vitt töcken framför skeppet.
Tio minuter senare när Titanic närmat sig det dimmiga området med 22 knops fart och med 24 av 29 ångpannor i arbete ser bägge ett stort isberg 16-18 meter högt och cirka 500 meter framför Titanic. Fleet tar nu tag i varningsklockan och ringer tre gånger, tar sedan upp luren och ringer kommandobryggan. Det är 6:e officer Moody som svarar. Moody frågar - What do you see? Fleet svarar - Iceberg, right ahead sir. - Thank you, svarar Moody och rapporterar till 1:a officer Murdoch.
Murdoch öppnar fönstret, ser isberget och inser faran. Har ger nu order om att slå back i motorerna och sedan svänga styrbord men hans åtgärder kommer för sent. Titanic girar sakta åt styrbord men den utskjutande undre delen av isberget skrapar mot Titanics sida och river upp ett flertal hål. När Murdoch hör skrapandet inser han den överhängande faran och via den elektriska kontrollpanelen på bryggan förseglar han nu Titanics 16 vattentäta skott.

Kollisionen känns i hela fartyget som en utdragen stöt och skrapning och passagerare på promenaddäck kan leka med lossbrutna isbitar. De flesta passagerarna märker dock aldrig vad som hänt. 2:e officer Lightoller som precis gått och lagt sig, märker dock att något hänt och går mot bryggan där han möter 3:e officer Pitman. Allt verkar dock okey och de går och lägger sig igen. Men vatten forsar in genom flera hål och fyller de främre 6 skotten.
Titanic är byggd för att hon i ett nödläge skall klara sig med 5 vattenfyllda skott men tyngden av vattnet i de främre 6 skotten gör att havsvattnet tippar över till de aktre skotten och dömer Titanic till undergång.
Nu har Kapten Smith kommit till bryggan och beordrar 4:e officer Boxhall och snickaren Maxwell att undersöka skadorna. När de är på väg mot postrummet möter de postmannen John Richard som kan berätta att de främre delarna av skeppet fylls med vatten.
Boxhall hämtar nu klockan 23.55 Lightoller och Pitman och de kan bara bekräfta att alla främre delarna av Titanic är vattenfyllda. Kapten Smith får nu beskedet av konstruktören Thomas Andrews som skyndat till bryggan att skeppet med sina 6 vattenfyllda skott är dödsdömt. Högst två timmar kvar innan hon sjunker, säger Andrews till Smith som med tungt hjärta tar ut skeppets kordinater och beger sig till Philips och Bride i telegrafistrummet.
De sänder nu ut nödmeddelandet "CQD SOS A MGY - WE HAVE STRUCK ICEBERG - SINKING FAST - COME TO OUR ASSISTANCE - POSITION LAT 41 46 N _ LON 50 14 W - MGY"
Upp


       Isberg

      6:e Offficer
       Moody


      Kollisionen

     Ett av Titanics
     vattentäta skott


      Konstruktören
       Andrews


     Bild på hur Titanic fylls med vatten. Karta över Titanics sista resa

Måndagen, 15 april 1912

00.00

Nu börjar livbåtarna avtäckas efter order från Kapten Smith. Vattnet når nu 10 meter ovanför kölen och skeppet börjar så smått luta framåt. De flesta ångpannor har stängts och ventilerna står öppna och ger från sig höga vrålanden. Detta ger problem för manskapet att samla ihop passagerare och besättningsmän. Livbåtarna har plats för 1178 passagerare medan det finns 2227 personer ombord. Brittiska sjöfartsbestämmelserna har nämligen inte ändrats utan kräver fortfarande bara 16 livbåtar för alla fartyg över 10000 ton. Konstruktören Andrews hade förberett för flera livbåtar men ägarna till Titanic tyckte fartyget då skulle se överbelastat ut och det behövdes ändå inte flera livbåtar då Titanic med sina vattentäta skott ansågs vara osänkbart.

Under tiden har flera fartyg hört Titanics nödsignaler, bl.a. hennes systerfartyg Olympic som dock befinner sig hela 430 sjömil bort. Närmaste fartyg som uppfattar Titanics nödsignal är Cunard Lines Carpathia under befäl av Arthur Rostrom. De befinner sig 93 km sydöst om Titanic och meddelar att dom med högsta fart 18 knop beger sig mot Titanic. Dock kan de tidigast vara framme om 4 timmar. Fartyget California som tidigare på kvällen varnat Titanic för isberg är bara 8-16 sjömil norr om Titanic men har efter Titanics tidigare avsnäsning stängt av sin radio. Man ser dock ljus vid horisonten men det hörs inget ljud och de går lågt varför ljusen inte tas för nödraketer. Det är officer Boxhall på Titanic som sett ett skepp vid horisonten och försöker med nödraketer och ljusmorse påkalla uppmärksamheten. Istället ökar sakta avståndet mellan de båda fartygen tills de inte ser varandra.

Officer Lightoller har under tiden fått ansvar för livbåtarna på babords sidan. I dånet från ångpanneventilerna är det svårt att göra sig hörd så Lightoller får istället gestikulera med armarna. Han har fått order från Kapten Smith att fylla livbåtarna med i första hand kvinnor och barn. De första livbåtarna som sjösätts 00.25 är bara halvfyllda med främst kvinnor och barn från första och andra klass. En av dessa kvinnor är Margareta Brown, senare berömd som Molly Brown. Några få besättningsmän är också med för att styra livbåtarna. Titanics officerare är rädda för att helt fylla livbåtarna med passagerare då de anser att risken för kantring vid nerfirningen är för stor. Vad de inte fått veta är att alla livbåtarna tidigare testats av konstruktören Andrews med fullt manskap och således tål att firas ner helt fyllda.

Fartygsorkestern under ledning av Wallace Hartley har samtidigt fått i uppdrag att spela för att lugna passagerarna. Man spelar glada ragtimes först inne i salongen och lite senare ute på promenaddäck. Samtidigt har man nu lyckats stänga ångpanneventilerna och börjat att på allvar sjösätta livbåtarna. Klockan är nu 00.30 och alla manskapsutrymmen inne i fartyget är vattenfyllda. Nu kommer också många tredjeklasspassagerare rusande mot däck då vattnet strömmar in i deras lägre placerade hytter. En del järngrindar som stänger vägen för dom har glömt att låsas upp och en del besättningsmän försöker hålla dom tillbaka för att undvika panik. Klockan är nu 00.45 och livbåt 7 firas ner fylld med endast 25 personer, trots att den har plats för 65 passagerare.
Upp


      Livbåtarna
 
 
 
     Karta

 
      4:e Offficer
        Boxhall

 
 
     Molly Brown
 
 
 
 
   Orkesterledaren
      Hartley

01.00

Nu har de flesta passagerare insett faran då skeppets lutning tilltar framåt men även delvis åt styrbord. En del förstaklasspassagerare har lämnat fru och barn vid livbåtarna och samlats finklädda i salongen för att som Benjamin Guggenheim uttrycker det "vi har klätt oss i det finaste och är beredda att gå under som gentlemän". Klockan 01.15 har Titanic sjunkit så mycket att hennes namn i fören är under havsytan. Nu sjösätts de flesta livbåtarna, en del är fortfarande inte helt fyllda medan andra som livbåt nr 16 som sjösätts 01.35 är överfylld med kvinnor och barn från andra klass.

Trycket från de män som är kvar samlade runt livbåtarna ökar och besättningen tvingas beväpna sig för att hindra panik. Vid livbåt 14 tvingas 5:e officer Lowe att avfira varningskott för att hindra ytterligare personer att hoppa ombord. Vid livbåt 2 hotar Lightoller en grupp män med sin oladdade pistol och ytterligare kvinnor och barn kan föras ombord på livbåten. Den sänks ner till vattnet som nu bara är 4.5 meter nedanför relingen mot i vanliga fall 21 meter.
Upp


      Guggenheim
 
 

      5:e Offficer
         Lowe

02.00

De flesta livbåtarna är nu sjösatta, vad som återstår är de hopfällbara livbåtarna (Collapsible A-D) som är stuvade ovanför kommandobryggan. Nödsignaler skickas konstant av Philips och Bride, deras sista meddelande lyder: "SOS SOS CQD MGY - WE ARE SINKING FAST - PASSENGERS BEING PUT INTO BOATS - MGY".

Efter detta kommer Kapten Smith och säger att de gjort sitt och beordrar dom liksom resten av besättningen att "do their best and save theirselves". Efter dessa sista order går Kapten Smith in i bryggans styrhytt där han låser dörren och ställer sig vid ratten för att invänta slutet. Ungefär samtidigt har konstruktören Thomas Andrews efter tidigare ha hjälpt kvinnor och barn till livbåtarna begett sig till rökrummet i första klass där han stående vid öppna spisen med en whisky också inväntar Titanics undergång.

På däck är det nu fullt kaos. Den stora lutningen gör att många nu beger sig mot aktern. Direktören för WhiteStar-rederiet Bruce Ismay lyckas efter övertalning att få plats ombord på Collapsible C, den sista livbåten att sjösättas från styrbordssidan. Vattnet är nu bara tre meter från promenaddäck.
Fartygsorkestern spelar nu sitt sista stycke och det är inte "Nearer my God" som en del påstått utan troligen istället psalmen "Autumn".
När den sista livbåten, Collapsible B skall sjösättas tvingas besättningen bilda ring runt båten för att bara släppa fram kvinnor och barn. I sista stund kommer Överste Gracie med ytterligare kvinnor och en del av männen som fått plats tvingas stiga ur. Lightoller skär nu av repen till livbåten som plaskar ner bredvid de övriga.

Strax efteråt tippat Titanic framåt och med ett dån släpper ångmaskiner och övrig utrustning sina fästen och glider framåt genom båten. Många på däck tappar balansen och trillar ner i det iskalla vattnet. I panik klättrar de flesta av de kvarvarande upp mot aktern. Medan en del andra tar dock chansen och hoppar ner i vattnet. Samtidigt faller då en av de stora skorstenarna framåt och dödar många människor under sig. Det elektriska ljuset som tack vare batterireserven lyst hela tiden slocknar nu till sist. Aktern är nu långt ovanför vattenytan och med ett brak bryts Titanic klockan 02.18 av i två stora delar.


Akterna har nu brutits av från resten av fartyget mellan tredje och fjärde skorstenen. Men andrummet är bara tillfälligt för några minuter senare reser sig aktern och börjar dras med ner i djupet. Några hundra människor har samlats kring Fader Thomas Byle och hör hans sista predikan. Sakta lyfts så aktern ännu en gång och står till sist helt lodrätt i flera minuter innan den börjar sjunka ner i djupet. Många håller sig desperat kvar medan andra faller eller hoppar i vattnet. Klockan 02.25 sjunker så sista delen av Titanic ner till havets botten 4 km längre ner. Av det starka suget som uppkommer när aktern sjunker omkommer många människor som sugs med neråt.
Upp

 
 
 
 
 

      Fader Byle
 
 

02.30

Av rädsla för suget från Titanic och för att livbåtarna skulle bli överlastade om man tog upp någon av de simmande passagerare hade de flesta livbåtarna tidigare rott iväg från Titanic. Men Collapsible B hade klarat av suget från den sjunkande Titanic trots att livbåten vänts upp och ner och Lightoller, Philips och Bride jämte 30 andra män, främst besättningsmän, klättrar upp på livbåtens botten och börjar paddla iväg från vrakplatsen som nu är fylld av vrakspillror och skrikande människor som i panik tigger om hjälp.
Lite längre bort möter Lightoller 4:e officer Boxhall och frågar då honom om han inte skall vända tillbaka och plocka upp överlevande. Boxhall svarar nej, hans båt är redan fylld. Istället flyttar man om passagerare mellan flera andra livbåtar och endast en båt av Titanics 20 livbåtar ror en stund senare tillbaka till olycksplatsen för att leta efter överlevande. Det iskalla vattnet har dock gjort att de flesta som hamnat i havet snabbt frusit ihjäl. Man finner endast 6 överlevande som plockas ombord. Medan livbåtarna väntar på hjälpen från anstormande fartyg dör många ytterligare människor av nedkylning i livbåtarna.
Upp


    Collapsible B


   Titanics livbåtar

04.10

Den första livbåten plockas nu upp av Carpathia som anlänt till olycksplatsen.
Klockan 8.30 plockas överlevande från den sista livbåten ombord på Carpathia.
Ombord på Carpathia finns nu 705 räddade människor från Titanic och med högsta fart stävar man vidare mot New York.
Upp


   Olycksplatsen     Carpathia

Torsdagen, 18 april 1912

Carpathia anländer kl 21.00 till New York där ett stort pressuppbåd med mängder av journalister och mer än 10000 människor varav många oroliga anhöriga ivrigt väntar på att få besked
Upp


    Löpsedel

Tillbaka till RMS Titanic

Senast uppdaterad 1998-11-20

Copyright © 1998 Stefan Danielson