Vad hände efter Titanics olycka?

1523 människor omkom vid Titanics undergång.
Den brittiska undersökningen gav ingen direkt skuld för olyckan utan såg snarare Kapten Smith och Thomas Andrews som hjältar i denna tragiska olycka.
Den amerikanska utredningen gav däremot Kapten Smith den största skulden för att han höll för hög fart, trots isvarningarna, för att imponera på Thomas Andrews och Bruce Ismay.

Några nya regler och lagar som tillkom efter Titanics olycka:

White Star-rederiet ändrade delvis på utformningen för Titanics systerfartyg Gigantic (senare omdöpt till Brittanic) som höll på att byggas. Brittanic fick dubbelt ytterskrov och kunde flyta även med 6 skott vattenfyllda. Givetvis fick hon också flera livbåtar. Att förse White Star-linjens övriga fartyg med flera livbåtar var dock inget som direktörerna frivilligt gjorde. Det var först efter en vild strejk från "det svarta gänget", arbetarna nere i maskinrummen, som alla WhiteStars fartyg fick fullständigt antal livbåtar.

Efter Titanics olycka drog sig White Star-rederiets direktör Bruce Ismay tillbaka från alla offentliga framträdanden. Mycket kritik hade då riktats mot hur han överlevt katastrofen genom att kräva en plats i livbåtarna. Hade Ismay istället hjältemodigt dött ombord på Titanic så som Kapten Smith och Konstruktören Andrews gjorde, så hade nog kritiken mot honom varit mildare...

White Star-rederiet köpte senare upp av sin främsta konkurrent Cunard Lines.

Tillbaka till RMS Titanic

Senast uppdaterad 1998-11-20

Copyright © 1998 Stefan Danielson