Titanic återuppstår

NYTT OM TITANIC 2: (källa Hans Engnell 990407)
Det har nu varit offentligt i över ett år, att man planerat för att bygga en "kopia" av Titanic. Först sades det att det var ett Schweiziskt/Amerikanskt företag som skulle ta hand om det hela. Företaget hette passande nog White Star Line. Men sedan blev det tyst. Och nyligen klargjordes att det är en sydafrikansk skeppsredare som tänker segla projektet i hamn. Men fartyget blir inuti skalet ett modernt kryssningsfartyg. Inte ens yttermåtten kommer att stämma (hon kommer att bli större). Detta kan verkligen ses som en besvikelse för alla Titanic-entusiaster världen över. Tanken var från början att bygga en exakt kopia men lägga till livbåtar och varning för isberg. Men p.g.a. dagens reglemente inom sjöfarten stoppas detta. Man får exempelvis inte ha livbåtarna så högt upp som Titanic hade, inte bygga så mycket av inredningen i trä etc. Därför kommer bara de två översta däcken att göras som de var på Titanic 1912. Resten blir modernt med kasinon, biografer, teatersalonger osv. Och priset? Ja, först sade det att en tredje klassbiljett skulle kosta ungefär 75 000 kronor, men sedan planerna om bygget ändras återstår det nya priset att se.

Nära 90 år efter den katastrofala jungfruresan 1912 ska ett nytt Titanic segla ut på världshaven. Till det yttre närmast en kopia av olycksskeppet, men försett med all tänkbar modern teknik och säkerhetsutrustning.
Den danska fartygsdesignern Steen Olsen har just fått de första skisserna godkända av sin uppdragsgivare, som nu är i full färd med att skaffa fram deekonomiska garantierna för projektet.

Det nya Titanic ska, liksom det ursprungliga fartyget, byggas av skeppsvarvet Harland & Wolff i Belfast på Nordirland. Eventuellt byggs det i sektioner på andra varv men sätts ihop i Belfast.
Uppdragsgivaren bakom projektet är än så länge hemlig men det hela uppges vara ett sydafrikanskt - brittiskt samarbete. Redaren är mycket seriös, säger Steen Olsen. Vad som nu finns är alltså de första skisserna till hur det nya Titanic ska se ut. Därefter skall Olsen Design börja arbeta med mer detaljerade stål- och konstruktionsritningar, som skall ligga till grund för fartygets säkerhetsgodkännande.
Jag är till 90% säker på att projektet blir verklighet, säger Sten Olsen. Det gäller bara att få fram investerare till det. Naturligtvis handlar det om enorma summor. Enligt den danska tekniktidningen Ingenjoren kostar bygget 500 miljoner dollar, eller 4 miljarder svenska kronor.
Det ursprungliga Titanic kostade i den tidens penningvärde 7.5 miljoner dollar, vilket lär motsvara 400 miljoner dollar idag.

Titanic II blir både längre och bredare än föregångaren, men med betydligt mindre djupgående. Det får plats till 1400 passagerare och 700 i besättningen. Enligt Ingenjoren ska passagerarhytterna visserligen göras något större och förses med badrum - men i övrigt ska de se u precis som de gamla hytterna. Träpaneler förbjuds dock med hänsyn till brandfaran ombord.
Två sviter återskapas exakt till ursprungsskicket, och även kommandobryggan ska se som år 1912. Men det är lite bluff. Den verkliga manövreringen ska skötas från en dold brygga på annat håll ombord.
Mycket blir som förr - men på en punkt skall Titanic år 2001 tydligt skilja sig från föregångaren. Det här fartyget blir isförstärkt och har livbåtar till samtliga ombord.

 

Titanic I

Titanic II

Byggår

1912

2001

Varv

Harland & Wolff

Harland & Wolff

Kostnad

7.5 miljoner dollar år 1912

(motsvarar idag 400 miljoner dollar)

500 miljoner dollar

Längd

268

290

Bredd

28

32

Djupgående

18

8.5

Maskin

Ånga

Dieselelektrisk

Källa: Kvällsposten 981107

Tillbaka till RMS Titanic

Senast uppdaterad 1999-04-07
Du är besökare , sedan 981129

Copyright © 1998 Stefan Danielson
E-post: stefan@starmail.com  Hemsida: http://travel.to/stefan