Kärleksfilmen Titanic
Titanic är inte enbart en varnande historia - en saga, en liknelse, en metafor över människors vansinne. Det är också en berättelse om trohet, mod, uppoffringar och framför allt kärlek. - James Cameron
"Titanic is not just a cautionary tale - a myth, a parable, a metaphor for the ills of mankind. It is also a story of faith, courage, sacrifice and above all else, love." - James Cameron

   You have a gift..
    (Ljudklipp i wav)

    Jack ritar av Rose

Teckningen av Rose endast iförd den stora juvelen
 
Möte i trappan
(Klickbar bild)

Handkyss av Jack
(Klickbar bild)

Tillsammans nerför trappan på
väg mot den stora galamiddagen

Arm i arm mot middagen
(klickbar bild)

     Jack agerar som      gentleman
     (Klickbar bild)

Middagen i första klass, en spänd Jack retas av Cal

Jack och Rose dansar i förstaklass...

och dansar sedan vidare i tredjeklass (Klickbar bild)

     I´m flying..
     (Ljudklipp i wav)

    Kärleksscenen i fören

Ömt omslingade

Hög Romantik

   Romantik vid fören

     Rose & Jack

     Mera romantik

     Öm kärleksscen i bil

  Jack & Rose

     Efter kärleksakten i bilen

Flera romantiska bilder
 


            Jack och Rose tar avsked...
"I love you Jack."
"No... don't say your good-byes, Rose. Don't you give up. Don't do it."
"I'm so cold."
"You're going to get out of this... you're going to go on and you're going to make babies and watch them grow and you're going to die an old lady, warm in your bed. Not here. Not this night. Do you understand me?"
"I can't feel my body."
"Rose, listen to me. Listen. Winning that ticket was the best thing that ever happened to me. It brought me to you. And I'm thankful, Rose. I'm thankful. You must do me this honor... promise me you will survive... that you will never give up... no matter what happens... no matter how hopeless... promise me now, and never let go of that promise."
"I promise."
"Never let go."
"I promise. I will never let go, Jack. I'll never let go."


(Klickbar bild)


Tillbaka till Camerons film, Titanic

Senast uppdaterad 1998-08-02

Copyright © 1998 Stefan Danielson