Korta fakta kring fartyget RMS Titanic

Namn: R.M.S Titanic (Royal Mail Steamship Titanic)
Längd: 269 m
Däck: 9
Bredd: 28 meter
Antal passagerare: 1320
Besättningsmän: 898
Totalt ombord: 2207
Livbåtar: 20 st. med plats för 1178 passagerare
Toppfart: 22 knop vilket krävde 620 ton kom om dagen
Djupgående: 18.1 meter
Bruttoregisterton: 46329 ton
Lastkapacitet: 21831 ton
Totalvikt: 68160 ton
Maskinkraft: 50000 hästkrafter.
Titanic pumpar klarade av 150 ton vatten/minut men efter kollisionen fylldes dess inre med 300 ton vatten/minut.
Bäst chans att överleva: På styrbords sida ansvarade 1:a styrman Murdoch för lastningen av livbåtarna. Här fick också män följa med i livbåtarna, men inte på babords sida där bara kvinnor och barn fick plats. Där skötte nämligen 2:a styrman Lightholler lastningen, en regelmänniska som skickade iväg många livbåtar halvtomma.

Överlevande och döda:
Första klass: Antal passagerare 324, 201 räddades, 123 omkomna.
Andra klass: Antal passagerare 277, 118 räddade, 159 omkomna.
Tredje klass: Antal passagerare 708, 181 räddade, 527 omkomna.
Besättning: 898, 212 räddade, 686 omkomna.
Överlevanden: 712
Döda: 1495

Än idag förekommer det olika uppgifter om hur många människor som fanns ombord på Titanic och hur många som omkom. Uppgifterna är hämtade ur den svenska Titanicexperten Claes-Göran Wetterholms bok "Titanic", Raben-Prisma, 1996.

Tillbaka till RMS Titanic

Senast uppdaterad 1999-03-16

Copyright © 1998 Stefan Danielson