NORDRIKE

Nordrikes Historia:

Före Den Stora Kraftmätningen: Nordrike bestod av flera små provinser . I de västra provinserna (Thorien, Frisien, Farn, Bender, Avendi, Germark och Bresiska Öarna) bodde människor, men i Gränsbergen i öster (De Östra Kungadömena, Rödrikena) bodde Rödfolk, dvs Jättar, troll, svartmän etc. Dessa levde undan från människorna i bergen. Inga direkta tvister fanns. I Murhien, mellan Frisien och Farn bodde Murhierna, en mörkhyad människoras, vars ledare blev en mäktig Magiker vid namn ...?... Han blev med tiden allt mer maktlysten, och band till sig Rödfolken från Gränsbergen till sin armé. Han försökte lägga under sig hela Nordrike, men i Thorien sammankallades Thorean, Magikerorden, och alla magiker i Nordrike enades mot Murhierna. Sedan Murhien slagits ner, förvisades åter Rödfolken till Gränsbergen, och Murhierna fördrevs från Murhien, som delades upp mellan Frisien och Farn. De som inte skingrades, drog sig till Gränsbergen, och började bryta ädelmetaller, som de kan sälja till Rödfolken, och även Nordrike genom små smal och farliga handelsstigar från bergen. De kom med tiden att benämnas som Rödfolk, även de, trots att de egentligen tillhör människostammen. Det forna Murhien kom att till största delen befolkas av farener, som till stora delar bär samma gener som Murhierna. Mycket Murhieblod blandades också in hos farenerna, som även talar ett språk som till stora delar påminner om Murhiskan och Rödrikiskan.

Efter Den Stora Kraftmätningen: Nordrikena utvecklar ett mycket tätt samarbete, en Union med Bender som huvudprovins och Thibas-îl som huvudstad. Den gemensamma dialekten, Storvälskan, växer fram och håller nästan på att utrota alla de olika språkgrenarna i Unionen. Tillslut börjar nationalistiska strömningar värna om delprovinsernas särarter, och Nordrike faller samman i flera små oberoende stater. Storvälskan förlorar i betydelse.

Nordrike idag: Murhierna har enats under en ny ledare som anger sig vara ättling till ...?... Han har piskat upp nationalistiska stämningar hos morhierna, och planerar att återta det forna Murhien och därefter hela Nordrike. Åter tar morhierna Rödfolken till hjälp i sin armé. Murhierna börjar med att så osämja mellan Nordrikes länder, för att minska deras samarbete. Bender och Avendi/ Germark ska strida sinsemellan, och i Frisien sås misstänksamhet mot Farn. På detta vis kan Murhierna slå till mot Farn, utan att riskera att Frisien och Bender ingriper. Därefter ska Farn utropas till Det Nya Murhien, och sedan lägga under sig allt mer av Nordrike.

Menthor: Ärkemagiker och Visir vid Kung Thords Hov i Thorien. Ledare för det som är kvar av Thorean. Han förestår en Magikerskola på slottet, dit adelsmänniskor kan skicka sina barn för att lära sig läkekonst, botanik, heraldik, mm. Adelsungdomarna står för de ekonomiska bidragen till skolan, vars egentliga syfte är att samla in magiska begåvningar från hela Nordrike och ge dem utbildning i magi. Dessa studenter som studerar den Verkliga Magin är oftast stipendiater och är handplockade av Visirens utsända Kunskapare i rikena. Just nu finns bara två magiskt begåvade studenter vid skolan; Marco från Avendi och Silke från Bender.

Marco: Stipendiat. Avendier. Har studerat hos Visiren i fyra år. Hans inneboende och ännu slumrande kraft står i att kommunicera med materia. Han kan påverka föremåls egenskaper och förhållanden, tex påverka tärningar i ett tärningsspel.

Blond, turkosögd, medellängd.

Silke: Stipendiat. Bender. Har studerat hos Visiren i två år. Hennes inneboende och slumrande kraft består i att kommunicera med djur och natur. Hon kan påverka naturens sätt att se på henne, tex kommunicera med vargar. Språkbegåvad.

Honungsblond, kort och ganska liten. Blågröna ögon.

Kung Thords Hov: Anrikt hov i det allra norraste av Nordrike. Här har alltid Thorean, Magikerorden, funnits och verkat ifrån. Värnar om de Goda krafterna i Nordrike. Nuvarande ärkemagiker är Kunh Thords Visir, Menthor.

Magi: Man kan inte skapa materia. Man kan skapa illusioner, och omvandla materia, men föremålen som omvandlas magiskt behåller sina grundegenskaper. Dock kan man 'byta' ett föremåls beståndsdelar med ett annat, tex göra om ett kopparörhänge och en silverskål till ett silverörhänge och en skål med motsvarande kopparmängd som örhänget hade, och resten silver. Magi utstrålar en kraftaura, som kan avkännas av den som är kunnig i sådant.

Amuletten: Gammal guldamulett med ålderdomliga runor. Förstärker Silkes inre kraft och ger henne möjlighet att ändra naturens skepnad. Dock endast till sådana företeelser som existerar och som hon känner till väl.

Bältet: Magiskt bälte med magiska runor. Förstärker Marcos inre kraft och ger honom möjlighet att ändra materias form och egenskaper. Dock endast om han har kroppslig kontakt med det.

Uppdraget: Menthor har känt av att en ond kraft börjar tränga djupare in i Nordrike. Han vet också ryktesvis och genom diplomatiska utsagor att det skarmlas med vapen så smått i söder, och att murhier börjat figurera allt mer i Nordrikes länder. Hans Kunskapare med vilka han håller kontakten två gånger om året, midsommar och midvinter, har inte nått honom med någar meddelanden på ett helt år. Han anar att Rödfolken börjar hota freden, och har beslutat att varna Nordrikes kungar och sina Kunskapare, samt att återuppväcka Thorean och förena alla Nordrikes magiska krafter för att möta faran. Till detta anlitar han sina enda magi-studenter, Marco och Silke, eftersom de bär på magisk kraft som kan bli dem och Rikena till stor hjälp vid omedelbar fara, men som ännu inte blommat ut, och därför kan spåras av Rödfolkens utsända. Silke och Marco får därför färdas inlands, eftersom höststormarna gjort haven farliga, till alla hov och Kunskapare för att överlämna Menthors bud.

Tillbaka till Stefans dikter och noveller   Stefans Fantasyrecensioner

 

Senast uppdaterad 1999-10-07
Du är besökare [an error occurred while processing this directive], sedan 991015
Copyright © 1994 Signhild Gehlin & Stefan Danielson
E-post: stefan@starmail.com  Hemsida: http://www.soka.nu