Lite medeltidshistoria

Åren mellan 476 och 1500 kallas av historikerna för medeltiden. Under denna tid var Europa politiskt splittrat. Även om det fanns en kung i Frankrike var hans kungarike uppdelat i grevskap och hertigdömen som alla hade en egen regent. Tyskland styrdes av den heliga romerska kejsaren, men var uppdelat i mer än ettusen små stater. Spanien och Italien var splittrat på ett liknande sätt. De centrala delarna av Italien styrdes från Rom av Påven. Kring år 1300 hade många större städer tagit kontrollen över de omgivande byarna och bildat självstyrande stater. I norra Europa hade en grupp städer bildat det mäktiga Hansaförbundet. De nordiska länderna var tidvis i union (Kalmarunionen). Danmark hade under den här tiden södra delen av Sverige medan Finland var svenskt.

Det som historikerna brukar kalla feodalsamhälle var basen för det medeltida samhället. Högst upp stod Länsherrarna som förlänade land till riddarna mot att de gjorde militärtjänst. Riddarna arrenderade ut sina jordlotter till bönderna mot dagsverken. Bönderna hade det oerhört hårt och fattigt.

Inte mådde medeltidens bönder så mycket bättre av att den "lilla istiden" gjorde att skördarna slog fel och att Europa drabbades av en 25 år lång hungersnöd från år 1272. År 1347 kom sedan digerdöden till Italien. Två år senare var hela Europa drabbat när pesten till sist nådde Skandinavien. När ungefär en tredjedel av Europas befolkning dött av pesten försvann den till sist, men bara för att återkomma i mindre upplagor vart fjärde till tolfte år ändra fram till 1500-talet.

I det medeltida Europa var de flesta mycket religiösa. Folk var lika rädda för Gud och kyrkans makt i detta liv som i nästa. Adelsmän och rika köpmän gav stora summor till prästerna för att läsa över dom när de dog. Klosterväsendet var väl utvecklat. En rik familj kunde skicka sin son eller dotter till kloster där de sedan kunde leva efter den trefaldiga regeln; bön, arbete och studier. Kyrkan utförde dock många tjänster. Politiska rådgivare, brev och bokskrivare, och resandeservice och sjukvård. För dessa och andra tjänster fick kyrkan både makt, jord och mycket pengar.

Under 1300-talet pågick många krig, ett av dom längsta var det sk. Hundraårskriget mellan Frankrike och England. Länderna försökte undvika större slag, istället drev dom omkring och plundrade och terroriserade lokalbefolkningen. Många arbetade också som legosoldater.

Det finns mycket mera spännande att läsa om medeltiden, men resten av detta överlåter jag faktiskt till er själva…


Glimmingehus i Skåne, sveriges bäst bevarade medeltidsborg.

 Tillbaka till Levande rollspel & Medeltid

Senast uppdaterad 1999-08-20

Copyright © 1999 Stefan Danielson